Bedieningsleiders

Een bediening is een taak of talent waarmee iemand de gemeente van Christus of de verbreiding van het evangelie dient, en daarmee het koninkrijk van God. Zo hebben in onze gemeente de voorganger, de jeugdleider en de leden van het leiderschapsteam elk hun bediening. Maar ook de mensen die ervoor zorgen dat het pastoraat of het kringenwerk voortgang kan vinden, die de muziekbediening op zich nemen of die het werk van de Kids Club dragen.

De aard van veel bedieningen maakt dat het noodzakelijk is, een ‘bedieningsleider’ te hebben. Een bediening wordt door één van de leden van het leiderschapsteam vertegenwoordigd in het leiderschapsteam zelf. Het leiderschapsteam van onze gemeente draagt voor alle bedieningen de eindverantwoordelijkheid. Klik hier voor een overzicht van de verschillende bedieningen in de organisatie

Hieronder volgen in alfabetische volgorde de bedieningen waaraan een bedieningsleider is toegewezen.