Start centrale kring

Op dinsdag 12 september is er de eerste Centrale Kring. We behandelen de preek van de week (en soms ook de preek van de vorige week, of de preek die we bezig waren te behandelen en waarvan we vinden dat we er nog dieper op in moeten gaan).


 
Indeling avond:
19.30 uur: Koffie en thee
19.45 uur: Gebed, start studie (bijbelgedeelte en preek)
21.00 uur: Toepassing (op ons persoonlijk of gezins- en maatschappelijk leven)
21.15 uur: Afsluiting met gebed
 


De bedoeling van de avond is verdieping door gerichte studie. Ben je nog niet bij een kring aangesloten, dan zijn deze avonden iets voor jou. Op deze avonden houden we de vaart erin en stoppen we, ook al zitten we midden in een gesprek, stipt om 21.15 uur.
 
Neem je Bijbel mee!

 

Plaats: Uitkijk
Ruimte: Kantine