Dienst op Goede Vrijdag

Net als voorgaande jaren is er een dienst op Goede Vrijdag.

We willen daarin stilstaan bij het lijden en sterven van onze Heer Jezus Christus door:

a) het zingen van ingetogen liederen,
b) te luisteren naar een overdenking met als thema: ‘Het gescheurde voorhangel’,
c) het vieren van het heilig avondmaal.

Aanvang van de dienst: 19.30 uur

Plaats: Uitkijk (Grote Zaal)