Overdenkingen februari

In de maand februari richten we ons op de kroon in het CAMA-logo, op de wederkomst van de Heer Jezus. In de overdenkingen zullen de volgende thema’s aan de orde komen.

 

 

4 februari
Peter Vellekoop
Roeping, beproeving en verwachting (Jer.1)

 

11 februari 
Ab Goldberg
De gruwel der verwoesting (Matt.24:15-16)

 

18 februari 
Jaap Bönker
Tabernakel, tempel en het koninkrijk van God. (Ex. 25, 1Kon. 5 tot 6:13 en Matt. 13)

 

25 februari  
Ab Goldberg
Kruitdampen boven Israël (Ezech.38:1-9)