Masterclass bidden – een ‘tutorial’ van de apostel Paulus

Komende zondag spreekt Erik Pham weer in onze gemeente. Hij zal ons deze ochtend een 'masterclass bidden' naar het voorbeeld van de apostel Paulus.

 

 

De manier waarop en de redenen waarvoor we bidden verhullen wat er daadwerkelijk in ons hart leeft. Toch weten we soms niet hoe we moeten bidden. In Romeinen 8:26 lezen we bijvoorbeed: “(…) we weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen (…)" [NBV, 2004].

Tegenwoordig zoeken we allerlei vormen van informatie op. "Hoe moet ik een koppelingsplaat vervangen?", "Hoe moet je groente blancheren?", "Hoe moet je de nieuwste Windows 10 update uitvoeren?", "Hoe word je een betere lezer?", "Hoe moet ik mijn muur sauzen?"... Al deze handelingen zijn terug te zien in korte instructievideo’s, de zogenaamde tutorials. Een tutorial is dus een handleiding die stapsgewijs laat zien hoe je iets moet doen. Het bijzondere aan deze onderwijsmethode is dat de handeling wordt voorgedaan door de instructeur. 

In de Bijbel (de allerbeste en immers foutloze ‘Informatie- en transformatiehandleiding'), die door de Heilige Geest is geïnspireerd, neemt Paulus zijn leerlingen (en ons) bij de hand en geeft hij een masterclass bidden. Tijdens de preek zullen we a.d.h.v. Efeziërs 3:14-21 dieper op de vragen ingaan:

1. Hoe we moeten bidden?

2. Waar we o.a. voor zouden moeten bidden

3. Waarom we moeten bidden?