Gemeentenieuws

Een serie van 7 interkerkelijke gebedswandelingen door verschillende wijken van Zoetermeer, geleid door christenen uit verschillende kerken uit…

Vrijdag 10 juli is er een gebeds­ontmoeting over het thema Gebed voor het Licht.

Het LT heeft op 28 maart jl. bekend gemaakt hoe de corona-maatregelen van de rijksoverheid in onze gemeente zouden worden ingevuld.

Elke maandagmorgen is er tussen 9:00 en 12:00 uur gelegenheid om oud papier in te leveren en om boeken te lenen uit onze bieb.

Nacht van Gebed

De jaarlijkse interkerkelijke Nacht van Gebed vindt dit jaar niet in een van de kerken te Zoetermeer plaats, maar zal dit jaar landelijk via internet…

Vandaag toch een collecte voor de zending. Want... vandaag was eigenlijk de zendingssponsordag. En... corona is zowel hier als DAAR... Laten we in…

Dansende macaroni

In dienst van afgelopen zondag hebben een leuk proefje laten zien voor de kinderen.

 

Nieuwsarchief