Gebouw Parousia Wattstraat

Liturgie zondag 24 februari 2019


Samenkomst van 10.00-11.30 uur

Bidden voorafgaand aan de dienst in het huis van gebed om ‚Äč09.45 uur

 

Zangleiding
Channa Willemse

Oudste van dienst
Eugenie van der Schee

Opw. 766  De wind steekt op

Opening

Opw. kids 97 Daarom bidden wij 

Opw. 609  U bent heilig
Opw. 685  Hosanna
Opw. 493  Jezus, wat een heerlijke naam
Opw. 804 Good good Father
 
Overdenking
Frans Fernhout

Collecte

Opw. 427  Dwars door het vuur

Afsluiting

Opw. 784  Laat alles in dit huis zijn tot uw eer