Gebouw Parousia Wattstraat

Liturgie zondag 19 januari 2020


Samenkomst van 10.00-11.30 uur

Bidden voorafgaand aan de dienst in het huis van gebed om ‚Äč09.45u


Zangleiding
Tineke Pronk

Oudste van dienst
Jan Granneman

Opw. 589  Ik wil juichen voor U

Opening

Opw. kids 39  Als je gelooft in de Here Jezus

Opw. 816 Hoogste God
Opw. 693  Vaste grond
Opw. 481  Ik aanbid U
Opw. 832  Jezus overwinnaar
 
Overdenking
Gijsbert Pronk

Collecte

Opw. 501  Laat uw vrede heersen

Afsluiting

Opw. 602  Vrede van God