Gebouw Parousia Wattstraat

Liturgie zondag 23 februari 2020


Samenkomst van 10.00-11.30 uur

Bidden voorafgaand aan de dienst in het huis van gebed om ‚Äč09.45u


Zangleiding
Jessica van Eijk-Rog

Oudste van dienst
Eugenie van der Schee

Opw. 80  Ik zal opgaan naar Gods huis

Opening

oke4kids - Wie is jouw God?

Opw. 263  Er is een Verlosser
Opw. 688  Genade zo groot
Opw. 689  Spreek, o Heer
 
Overdenking
Arno Post

Collecte

Opw. 580  Ik ben zo dankbaar

Afsluiting

Opw. 47  Omdat Hij leeft