Liturgy Sunday 30 January 2022

Hij is hier! Jezus door de ogen van Markus | Wie belangrijk wil zijn moet de minste zijn (Mk. 9:30-37)
: Cesar Franken
: Wilko van der Peijl
: Gepko Wolters
Opw 573 - U Bent Welkom
Opening
Opw Kids 241 - A tot Z
Kindermoment
Opw 559 - Schijn met uw licht in mijn hart Heer
Opw 670 - Op Hem rust mijn geloof
Opw. 708 - Hoe groot is uw trouw o Heer
Preek  Peter Stolk
OPW 561 - Nederig van hart
Collecte moment
Mededelingen + Zegen
Onze Schuilplaats Is God