Wetenschap voor Gods aangezicht

Op donderdagavond 30 maart 2023 D.V. organiseert Uitgeverij De Banier in Apeldoorn een boekpresentatie rond de bundel Inzicht: Wetenschap voor Gods aangezicht!

Deze boekpresentatie zal plaatsvinden in het Auditorium van de Erdee Media Groep. We hopen om 20.00 uur te starten. In de hierboven genoemde bundel Inzicht denken een achttiental geleerden na over de aloude vraag of geloof en wetenschap met elkaar te combineren is. Wat wordt verstaan onder ‘wetenschap voor Gods aangezicht’? Hierbij speelt de basisovertuiging en de vooronderstellingen die daarbij horen een rol. Het is belangrijk om uit te gaan van God als Schepper van de wereld en de betrouwbaarheid van Zijn spreken in de Schrift en de natuur. Wie dat doet, krijgt meer inzicht in onze werkelijkheid dan wetenschappelijke methodes op zichzelf kunnen bieden. 

Kerkelijke VWO-6-leerlingen en studenten in het hoger onderwijs, maar ook beginnende academici, hebben identificatiefiguren nodig. Is het mogelijk om wetenschap te bedrijven voor Gods aangezicht, of begin je dan gelijk met een niet in te lopen achterstand? Leidt wetenschap slechts tot agnosticisme of atheïsme? Of zijn er ook wetenschappers die onverkort aan Gods Woord vast willen houden, maar ook expert zijn binnen hun vakgebied? Deze laatste vraag is positief te beantwoorden én kan studenten bemoedigen om in hetzelfde spoor te gaan. 

Deze avond kan interessant zijn voor studenten en academici. Allereerst zal de redactie het boek presenteren, maar daarna is er ruime gelegenheid tot het stellen van vragen. Deze vragen kunnen gaan over de bundel, maar ook over geloof en wetenschap in het algemeen of een specifiek detail binnen dit ruime thema. Ook academici en andere geïnteresseerden zijn van harte welkom! Aanmelden voor deze presentatiebijeenkomst kan hier. Meer informatie over de bundel is hier te vinden. Mochten mensen verhinderd zijn dan is het mogelijk om terug te kijken, er wordt ook een livestream verzorgd voor de mensen die vanwege hun gezondheid of vanwege andere verplichtingen niet in Apeldoorn aanwezig kunnen zijn.