Bidden en evangeliseren tijdens halloween

Vrijdag 29 oktober a.s. gaan wij met een ieder, die wil meegaan, de straat op om te evangeliseren en de ander ontmoeten in Jezus naam!

Mocht u/je alleen willen meebidden, wees  hartelijk welkom... wij kennen de kracht van het gebed...
Op deze dag in het bijzonder (omdat die dag halloween is) willen wij Het Licht van Christus Jezus laten schijnen d.m.v. evangelisatie en ontmoeting. 
Door Hem zijn wij het Licht in de wereld. (Math. 5 vers 14)

Hierbij nodigen wij allen uit  om met ons in Het StadsHart Zoetermeer op 29 oktober  vanaf 18.00 uur t/m 21.30 uur  mee te bidden en/of evangeliseren.
Ontmoetingsplek is ingang winkelcentrum Spazio (waar de Naar Housebus staat)
Wij gaan ervoor! Het goede nieuws is aan alle mensen! Zijn naam is Jezus, de Redder en Verlosser...Gods Zoon.

"Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft niet verloren gaat, maar eeuwig leven heeft".
(Johannes 3 :16)

U bent van harte welkom. Wij zien ernaar uit  je/u  te ontmoeten!!

namens het Evangelisatieteam Parousia Zoetermeer