Reactie oproep CIO

Begin deze week kwam het CIO (Interkerkelijk Overleg In Overheidszaken) in overleg met minister Grapperhaus met het dringende advies aan alle kerken om voor (tenminste) de maand oktober de samenkomsten te beperken tot 30 gasten.

Deze oproep volgde op eerdere berichtgeving van samenkomsten van 600 personen in Staphorst, die tot vragen in de Tweede Kamer leidde.

Op zoek naar een vaste koers

Afgelopen woensdagavond heeft het “Corona-kernteam” van het LT (Menno, Jurgen, Jan, Tjerk en Kevin) vergaderd over deze kwestie en hoe wij hier als Parousia Zoetermeer mee omgaan. Je zult begrijpen dat het een lastige afweging is. Wij zijn van mening dat het advies van het CIO erg ver gaat en weinig objectieve onderbouwing heeft en we zijn er bovendien van overtuigd dat wij binnen onze gemeente al weloverwogen en doeltreffende maatregelen hebben getroffen om veilig samen te kunnen komen. Desondanks begrijpen wij natuurlijk ook de zorgen die veel mensen hebben over de huidige tweede golf van besmettingen en de wijze van beeldvorming in de media. We bemerken dat adviezen en maatregelen nogal eens ingegeven worden door incidenten (‘paniekvoetbal') en niet altijd even consequent zijn. Als LT willen we daarom een objectieve maatstaf vaststellen aan de hand waarvan wij zelf kunnen bepalen welke specifieke maatregelen binnen onze gemeente recht doen aan de situatie (“maatwerk”). Dit moet ons als gemeente houvast en een stabiele koers geven in deze stormachtige tijden.

Besluit voor nu

Omdat wij deze objectieve maatstaf niet overhaast willen opstellen, heeft het LT besloten om voor aankomende zondag, 11 oktober, de samenkomst in De Uitkijk te beperken tot 30 gasten. Volgende week zal het voltallige LT samenkomen om deze objectieve maatstaf op te stellen. Hieruit zal ook duidelijk worden hoe de samenkomsten daarna worden georganiseerd.

In gesprek met het LT

Ook zal er aankomende dinsdagavond, 13 oktober, gelegenheid zijn om naar De Uitkijk te komen en in kleine groepjes met LT-leden te praten over de huidige Corona-maatregelen. We vinden het belangrijk dat je de gelegenheid krijgt om zorgen te uiten en je mening te geven over deze situatie. Hierover volgt op korte termijn een nader bericht.

Gebed

We danken jullie voor je gebeden. Dit blijven we nodig hebben. Bid voor wijsheid en fijngevoeligheid binnen het LT, dat we Gods weg zoeken en Zijn leidende hand mogen vasthouden in het maken van keuzes. Bid ook voor de gemeente, dat we geduldig, respectvol en nederig met elkaar omgaan, ook (of juist) als er verschillende meningen en zienswijzes zijn. Laten we een eensgezinde familie zijn met onze blik op de Vader, geef de tegenstander geen gelegenheid om verdeeldheid te zaaien.

Hartelijke groet,
namens het leiderschapsteam,

Kevin Stolk
Diaken Communicatie Parousia Zoetermeer