Avondmaal 1 maart

Lieve broeders en zusters, er zijn de laatste dagen vanwege alle commotie (in de media) rond het coronavirus diverse vragen aan het LT gesteld, zorgen geuit en suggesties gedaan over de viering van het avondmaal. Bijvoorbeeld ook suggesties om het avondmaal anders te doen.

Als LT zijn we daar blij mee, want dat is een teken van ieders betrokkenheid en liefde voor de gemeente.

Om als LT hierover een goed besluit te kunnen nemen is het nodig om in normale rust, nuchterheid en ontspanning, de feiten, gevoelens, meningen, voors en tegens etc. te wegen. Dat gaat echter niet op de korte termijn tussen afgelopen week en morgenochtend. En er is ook geen dringende noodzaak om overhaast een beslissing te nemen.

Maar daarmee is het ook niet mogelijk om bij het door laten gaan van het avondmaal morgenochtend voldoende rust en vrede hierover in de gemeente te krijgen.
Na ampel beraad is er brede consensus binnen het LT om het avondmaal van morgenochtend daarom niet door te laten gaan. Als Oudste van Dienst heb ik dan ook aldus besloten.

Of het avondmaal deze maand wordt verplaatst, dan wel deze maand helemaal niet meer doorgaat, daarover is (ook) nog geen besluit genomen.
Over dit onderwerp en de uitkomst van onze beraadslaging zullen we uiteraard weer communiceren.