Jurgen Lindenhols neemt beroep aan

Op 3 december 2019 stemde de Ledenvergadering in met het uitbrengen van een beroep op Jurgen Lindenhols als nieuwe voorganger van onze gemeente. Op 13 december is dit beroep officieel aan hem uitgebracht.

Op 21 december heeft Jurgen aan het Leiderschapsteam bericht dat hij het beroep aanneemt.

Het Leiderschapsteam is dankbaar en blij dat we dit aan de gemeente kunnen meedelen. Begin april 2020 zal Jurgen als voorganger in onze gemeente worden bevestigd. Met Jurgen en Sara zien wij uit naar Gods leiding en zegen in de tijd die komt. Laten we God oprecht danken en Hem tegelijkertijd vragen om een goede afsluiting van het werk van Jurgen en Sara in de Evangelische Kerk Westland, een fijne start bij Parousia en een zegenrijke periode van samenwerking in de jaren die voor ons liggen.

Het Leiderschapsteam