Gemeentenieuws

Een serie van 7 interkerkelijke gebedswandelingen door verschillende wijken van Zoetermeer, geleid door christenen uit verschillende kerken uit…

Door de huidige omstandigheden heeft het even op zich laten wachten, maar op zondag 20 september a.s. zal de intrededienst plaatsvinden van onze…

Het LT heeft op 5 juni jl. bekend gemaakt dat de zondagse ochtenddiensten met 100 bezoekers zo spoedig mogelijk weer hervat zullen worden. Afgelopen…

Vrijdag 10 juli is er een gebeds­ontmoeting over het thema Gebed voor het Licht.

Het LT heeft op 28 maart jl. bekend gemaakt hoe de corona-maatregelen van de rijksoverheid in onze gemeente zouden worden ingevuld.

Elke maandagmorgen is er tussen 9:00 en 12:00 uur gelegenheid om oud papier in te leveren en om boeken te lenen uit onze bieb.

De jaarlijkse interkerkelijke Nacht van Gebed vindt dit jaar niet in een van de kerken te Zoetermeer plaats, maar zal dit jaar landelijk via internet…

Nieuwsarchief