Maatregelen rondom het Corona-virus

Momenteel is er wereldwijd veel te doen rondom het Corona-virus. Ook onze gemeente heeft hier natuurlijk mee te maken. Op deze pagina kunt u alle berichtgeving vinden rondom het Corona-virus en alle maatregelen daartegen.


 

Corona-maatregelen

LT-bericht coronavirus / COVID-19 (14 maart)

Beste broeders en zusters, vanmiddag hebben we als LeiderschapsTeam (LT) besloten om alle 100+ -activiteiten in de maand maart niet door te laten gaan.

Alle overige activiteiten gaan in beginsel door. Soms met extra afspraken daarbij en/of in aangepaste vorm.

Concreet betekent dit in ieder geval dat de reguliere zondagochtenddiensten in maart niet door gaan.

Dus zondag 15 maart a.s. is er géén dienst.

Later dit weekend berichten we z.s.m. over de overige besluiten die wij vanmiddag hebben genomen.

Het LT heeft besloten hierover verder graag met alle bedieningsleiders het overleg aan te gaan, hoe deze besluiten het beste uitgevoerd kunnen worden in de diverse bedieningen. Dat doen wij zondagochtend 15 maart a.s. om 10.00 uur, met daarin een beperkte meditatieve samenkomst.
Alle bedieningsleiders krijgen hiervoor een aparte uitnodiging per email.

Alle overige gemeenteleden worden aangemoedigd om elkaar waar mogelijk zondagochtend 15 maart a.s. op te zoeken in kringverband, cleanteamgroep, of andere groep en samen te bidden, te zingen en/of het woord te bestuderen. Als dit om wat voor reden dan ook niet lukt of niet past, zou u ook een dienst op internet mee kunnen maken, etc..

Houdt u de berichtgeving op de website en/of Facebook in de gaten voor aanvullende berichten?

In Zijn naam verbonden!

Hartelijke groet,
namens het LeiderschapsTeam,

Menno Paats - oudste-voorzitter