Uitnodiging missie en visie pastoraat

Het kernteam pastoraat wil graag een goede en heldere missie en visie opstellen van het pastoraat binnen Parousia. We gaan nadenken over de vraag waar we als Pastoraat voor staan en waar we in de toekomst heen willen.

 

 

Binnen dit proces hebben we 3 bijeenkomsten gepland om in gesprek te gaan met de medewerkers van het pastorale team en met andere belangstellenden. Gepko Wolters zal ons tijdens deze avonden begeleiden. De eerste avond hebben we in januari gehad.


De volgende avond staat gepland voor maandag 16 april van 19.30-21.30 uur. Mocht je in januari niet aanwezig zijn geweest dan is dat geen enkel bezwaar.Het is ons verlangen dat dit een mooie en heldere missie en visie wordt waar we als pastoraal team mee aan de slag kunnen!


Voor wie: alle medewerkers van het pastorale team en gebedsteam na de dienst en andere belangstellenden
Wat: vanuit de missie en visie maken we concrete plannen. Kom gewoon en schuif aan, je bent welkom!
Opgeven: hoeft niet, maar is wel fijn en kan via de mail: kernteampastoraatgmail.com.  

Op woensdag 20 juni van 19.30-21.30 uur is de laatste bijeenkomst gepland.