Lekker samen eten

Afgelopen zondagavond hebben we mooie ontmoetingen gehad tussen de jeugd van Nu met de jeugd van Vroeger. Er is op zes plaatsen heerlijk gekookt. We hebben elkaar goed leren kennen.

 

 

Bjorn had gezorgd voor gespreksvragen, waardoor soms diepgaande gesprekken tot stand kwamen. We hebben vreugdevolle en moeilijke ervaringen met elkaar gedeeld in een open sfeer. Er is ook veel plezier gemaakt en gelachen.


Kortom: het gaat hier om een concept dat voor herhaling vatbaar is.