Zoetermeerse Zomerloop

Deze zomervakantie wordt er een reeks van interkerkelijke gebedswandelingen georganiseerd rondom Zoetermeer. Iedereen is van harte welkom om mee te lopen en bidden!

 

 

Op elke zaterdag van de zomervakantie (9 juli t/m 20 augustus) om 14.00 uur zal er biddend gewandeld worden voor: Zoetermeer in het algemeen en per wandeling specifiek voor de wijk waarin gelopen wordt.


 
Contact en informatie trefpunten: www.oudekerkgemeente.nl
email: (Eline) gebedsmomentoudekerkgemeente.nl