Leiding van de gemeente

 

Als het hele lichaam oog zou zijn, waarmee zou het dan kunnen horen? Als het hele lichaam oor zou zijn, waarmee zou het dan kunnen ruiken? God heeft nu eenmaal alle lichaamsdelen hun eigen plaats gegeven, precies zoals Hij dat wilde.


1 Corinthiërs 12:17-18 (Nieuwe Bijbelvertaling)

 

 

Samenstelling van het leiderschapsteam

 

Berichten voor het leiderschapsteam of voorganger kunt u sturen naar de secretaris:

secretariaat.parousiazoetermeergmail.com

 

 

 

             

Ab Goldberg

Voorganger, oudste

Eredienst

               

Menno Paats

Oudste-voorzitter

Dagelijks bestuur

 

Eugenie van der Schee   

Oudste

Pastoraat

 

Vacant     

Oudste

Eredienst

 

Vacant

Oudste

Zending & Evangelisatie

 

 

José Mulder

Oudste

Vorming & Toerusting

 

 

Jan Granneman

Diaken-secretaris

Dagelijks bestuur

E-mailadres secretaris

 

 

Tjerk Semplonius

Diaken-penningmeester     

Dagelijks bestuur

 

 

Gerda Kuijpers

Diaken

Organisatie

 

 

Arjan Walinga

Diaken

Kinderen

Jeugd & Jongeren

 

Marloes Drost

Diaken

Communicatie

 

Vacant

Diaken

Diaconale zorg

 

 

 

In deze presentatie van de Ledenvergadering van november 2015 en in dit overzicht van bedieningen vindt u meer informatie over de invulling van het leiderschapsteam.