Niek Kroeze verkozen als diaken eredienst

Afgelopen zondag 24 oktober is er in de korte ledenvergadering na afloop van de dienst gestemd over het diakenschap van Niek Kroeze.

Niek was door het LT voorgedragen als kandidaat-diaken met als aandachtsgebied de eredienst. Met vreugde kunnen we laten weten dat hij met 102 stemmen (unaniem) is verkozen tot diaken. Het LT heet Niek dan ook van harte welkom in het leiderschapsteam en wenst hem Gods rijke zegen in zijn bediening. We zijn dankbaar voor zijn bereidheid om in deze taak te dienen.