Hartelijk welkom!

Dit is de website van de evangelische gemeente 'Parousia' Zoetermeer.

Ben je hier voor het eerst? Voor zoekers willen we een richtingwijzer zijn naar Jezus, de Zoon van God. Met elkaar vormen we een vitale, levende gemeenschap waarbinnen we elkaar uitdagen om optimaal vorm te geven aan ons leven als christen, op een manier die past bij de tijd waarin we leven.

Graag nodigen wij je uit voor onze samenkomsten op zondagmorgen!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zondag

Datum: 28 augustus 2016

Tijdstip: 10.00 – 11.30 uur

LocatieDe Uitkijk

Liturgie: Klik hier

Spreker: Ab Goldberg

 

In het gesprek met Nicodemus wijst Jezus op een bijzondere gebeurtenis uit de geschiedenis van Israël.  Israëlieten die door giftige slangen waren gebeten, konden alleen genezing ontvangen als zij naar een bronzen slang keken die door Mozes op een staak was geplaatst. Het is bijzonder dat Jezus juist in het gesprek met Nicodemus, die een van de grootste leraren van Israel was, deze gebeurtenis aanhaalt en daarmee een blik vooruit werpt op zijn lijden en sterven aan het kruis. Het kruis staat ook in het hart van Parousia centraal en… dat heeft gevolgen, niet alleen wat betreft onze redding, maar ook voor ons  functioneren in de gemeente.

Ter voorbereiding lezen we Joh.3:1-21 en Numeri 21:4-9.